DANH MỤC TOUR    
DA NANG XANH
Tour Đà Nẵng Thái Lan
Tour Đà Nẵng Singapore Malaysia
tour đà nẵng

Gần 163 tỉ đồng trùng tu di sản Huế

Ngày 19/1, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết trong năm 2015, tổng kinh phí đầu tư cho việc tu bổ các điểm di tích thuộc hệ thống di sản Huế là gần 163 tỉ đồng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. 

Trong đó, một số dự án trùng tu quan trọng như Ngọ Môn, Phu Văn Lâu, Thế Miếu…

Trong năm 2016, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích xuống cấp với kế hoạch dự kiến 129 tỉ đồng; đồng thời hoàn tất việc trùng tu và đưa vào sử dụng một số điểm di tích như: Điện Chiêu Kính, Thái Bình Lâu, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh… góp phần phục vụ khách tham quan.

Năm 2015, du khách đến với di sản Huế đạt 2,3 triệu lượt, trong đó có bán vé cho hơn 2 triệu lượt khách. Nhiều điểm di tích xuống cấp đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉnh trang, tu bổ và phát triển dịch vụ đã hấp dẫn du khách. Doanh thu từ bán vé và dịch vụ tại di sản Huế đạt gần 208 tỉ đồng, đạt 122% so với kế hoạch.

Nguồn: Báo du lịch

 

Danh mục tour