DANH MỤC TOUR    
DA NANG XANH
Tour Đà Nẵng Thái Lan
tour đà nẵng
Tour Đà Nẵng Singapore Malaysia

Phiên họp Hội đồng tư vấn du lịch lần 5

Ngày 12/12/2014, tại trụ sở Tổng cục Du lịch đã diễn ra Phiên họp Hội đồng tư vấn du lịch lần 5. Phiên họp có sự hiện diện của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn;

Chủ tịch nhóm tiểu ban du lịch và khách sạn, Phòng Thương mại Châu Âu Kenneth Atkinson; Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch Trần Hùng Việt và các thành viên Hội đồng; Giám đốc Dự án EU Vũ Quốc Trí và các thành viên Dự án cùng đại diện các Vụ, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Du lịch.

Phiên họp lần thứ 5 được tổ chức nhằm cập nhật các hoạt động của Ngành Du lịch và nghiên cứu, đóng góp ý kiến đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; thông báo quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tư vấn du lịch.
tu van du lich
Theo đó, Hội đồng tư vấn du lịch miễn nhiệm 4 thành viên và bổ sung thêm 4 thành viên mới, đồng thời giới thiệu các nhóm công tác của Hội đồng, bao gồm Tổ công tác về Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch và Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; Tổ công tác về Chính sách và thể chế; Tổ công tác về Xúc tiến quảng bá du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết, ngày 8/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch của Việt Nam trong thời gian tới với việc đề ra các định hướng và giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến đột phá trong phát triển du lịch, trong đó tập trung vào: nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch; tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút khách và phát triển du lịch; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch; và tăng cường quản lý nhà nước về du lịch.

Tổng cục trưởng đề nghị trong thời gian tới Hội đồng tư vấn du lịch cần nghiên cứu, cho ý kiến đề xuất cụ thể về một số vấn đề: xây dựng chính sách đặc thù để nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Du lịch; nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch dựa trên việc huy động các nguồn lực xã hội; đề xuất điều chỉnh chính sách về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư cơ sở lưu trú, khu du lịch; mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá; và đóng góp tham luận trong hội thảo về các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (9/7/2015).

Cũng tại phiên họp, các tổ công tác đã trình bày đề xuất về công tác xúc tiến quảng bá du lịch và công tác quản lý chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, về công tác xúc tiến quảng bá cần thiết lập mô hình liên kết công - tư giữa Tổng cục Du lịch và Hội đồng tư vấn du lịch nhằm hình thành một cơ chế đủ mạnh để triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam trên toàn cầu, có định hướng tới các thị trường trọng điểm, thông qua các công cụ chính bao gồm e-marketing; tổ chức các đoàn famtrip, presstrip; tổ chức các hội chợ, triển lãm.

Trong lĩnh vực quản lý chất lượng dịch vụ, tổ công tác khuyến nghị cần nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý của chủ đầu tư, nhà quản lý về chất lượng dịch vụ du lịch; hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý chất lượng dịch vụ, đó là quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp. Về lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho phát triển nhân lực du lịch; tập huấn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về 8 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch; xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi VTOS theo quy định của Luật Dạy nghề Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nhân lực cấp cao, phát triển đội ngũ thẩm định viên, đánh giá viên theo quy định của MRA-TP, đội ngũ giảng viên cho các cơ sở đào tạo...

Đánh giá cao đề xuất của các  thành viên Hội đồng tư vấn du lịch và các tổ công tác, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho rằng trong thời gian tới, cần chú trọng đầu tư cho e- marketing trong công tác xúc tiến quảng bá; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng du lịch, kiểm soát chất lượng dịch vụ nhà hàng, khách sạn; sớm tạo cơ chế hình thành quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; tăng cường công tác quản lý điểm đến ở các địa phương

Nguồn: Tin tức du lịch

Danh mục tour