DANH MỤC TOUR    
DA NANG XANH
Tour Đà Nẵng Singapore Malaysia
Tour Đà Nẵng Thái Lan
tour đà nẵng

BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - BAN KINH TẾ TW

Các Anh/chị trong Bộ Kế Hoạch Đầu Tư đã ủng Đà Nẵng Xanh trong chuyến du lịch Đà Nẵng 30/4/2011.